Varje medlem är guld värd!

Vill du bli medlem vänligen fyll i medlemsenkäten samt vid betalning skriv i meddelandefältet "ny medlem + namn"

Uppgifter som behövs till registret:

- namn och födelseår på samtliga medlemmar. Födelseåret används till att räkna antal medlemmar (barn, ungdom och vuxna skilt) när vi redogör för verksamheten varje år.

- adress (om vi inte har den från tidigare eller om den ändrat)

Medlemsavgiften:

- Vuxna 8 €
- Barn (7-15 år) 4 €

- Barn (0-6 år) 0 € men anmäls ändå som medlem vid betalning av övriga familjemedlemmar

Varför behöver vi medlemmar?

Som medlem bidrar du till att föreningen hålls aktiv och att föreningshuset kan upprätthållas. Vissa bidrag ges på basis av medlemsantal. Alla som registrerar sig räknas som medlemmar oberoende av ålder. Ibland kan man som medlem dra nytta av reducerade avgifter eller medlemsfester.

De Ungas Vänner på Ålön r.f. - En del av Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.