HYRESAVGIFTER 

Veckoslutshyra (fre-sö) 500 euro

Tilläggsdygn (i samband med veckoslutshyra) 50 euro/dygn

Dagshyra (Må-to) 150 euro 

Dagshyra (fre-sön) 200 euro

Dukar (priset exkluderar tvätt) 50 euro

Stereoanläggning 30 euro

Luftvärmepumps kylning 20 euro

Bastu 150 euro (i samband med att lokalen hyrs 100 euro) 

Helgdagar = söndagshyra

Föreningens medlemmar får 20% rabatt på samtliga hyror

 

Ett el-tillägg kan uppbäras enligt rådande marknadsläge


Bokningen av lokalen bekräftas genom att hyresgästen betalar in 100 € på föreningens kontonummer FI48 5560 0920 0429 19 Denna avgift avdras från hyran och resterande summa betalas in på samma konto, senast en vecka innan uthyrningen.


Hyresgästen betalar garantisumman 200 € kontant till hyresvärden i samband med att hyresgästen får nycklarna till lokalen. Garantisumman betalas tillbaka till hyresgästen då lokalen är städad, nycklarna samt dukarna lämnas tillbaka.

 

Tvätt av dukar sker t.ex.

Skärgårdens tvätteri AB

Industrigatan 14 Norrby

Tel. 02/4584570

Öppet vardagar 9-17 lördagar 12-14

Kårkulla samkommun

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tel. 0247 431 222 (växel, öppen 9-15)
Basservice/tvätteri: Jaana Johansson (ansvarsperson) 0247 431 286

 

Observera att underhåll av både lokal och gårdsplan sker på talkobasis. Den som använder lokalen ansvarar över att lämna den i samma skick.

                                                             

Mera information ger den styrelsemedlem som har dejour:  

tel. 040-455 0618 (kvällstid) eller e-post: dalaskog.duv@gmail.com

De Ungas Vänner på Ålön r.f. - En del av Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.